Ảnh hưởng của tình trạng Helicobacter Pylori kháng clarithromycin lên hiệu quả điều trị loét tá tràng bằng phác đồ esomeprazol, amoxicillin, clarithromycin
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn