Nghiên cứu áp dụng dao mổ điện sản xuất trong nước phục vụ cho phẫu thuật trong phòng thí nghiệm
Tóm tắt
Nghiên cứu áp dụng dao mổ điện sản xuất trong nước phục vụ cho phẫu thuật trong phòng thí nghiệm. Kết quả: Đã chế tạo được dao mổ điện mang nhãn hiệu DMCT-1 với các thông số máy móc ổn định đảm bảo thay thế được các loại dao mổ ngoại nhập. Các cuộc mổ thực nghiệm đã cho thấy chất lượng của dao mổ điện DMCT-1 đảm bảo được chế độ đốt, cắt tổ chức, cầm máu được các mạch máu vừa và nhỏ. Dao mổ điện DMCT-1 đã được sử dụng trong giảng dạy, huấn luyện cho các phẫu thuật viên biết cách sử dụng dao mổ điện với độ an toàn cho phẫu thuật viên và cho súc vật.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn