Hoàn chỉnh hệ thống PCR đa mồi để chẩn đoán và theo dõi vi khuẩn thương hàn đa kháng thuốc
Tóm tắt
Nghiên cứu phát triển hệ thống PCR mới, đa mồi để phát hiện các Salmonella gây bệnh thương hàn thường gặp ở nước ta. Kết quả: với 10 cặp mồi đặc hiệu, PCR có khả năng xác định chính xác S.typhi, S.paratyphi A, S.paratyphi B, S.paratyphi C trong những điều kiện sau đây: Nhiệt độ gắn mồi: 54.1 – 59.50C; Nhiệt độ kéo dài mồi: 74.1 – 73.60C; Nồng độ MgC2: 5 – 2.5 mM. Với bệnh phẩm là máu, PCR đa mồi chẩn đoán bệnh thương hàn có: Độ nhạy (so với cấy máu) 100%; Độ đặc hiệu 100%; Phản ứng chéo 0%; Sau 4 ngày điều trị bằng kháng sinh thích hợp, không tìm thấy vi khuẩn thương hàn trong máu; Kháng chloramphenicol thông qua gen cat có giá trị chỉ điểm đa đề kháng của Salmonella

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn