Đối chiếu lâm sàng và hình thái học vi thể của một số bệnh lý cầu thận nguyên phát mạn tính ở người trưởng thành
Tóm tắt
Nghiên cứu 109 bệnh nhân từ 16 đến 67 tuổi có bệnh lý cầu thận nguyên phát điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Giao thông Vận tải 1, bệnh viện E nhằm xây dựng sơ đồ chẩn đoán phù hợp với điều kiện Việt Nam cho bệnh nhân thận, có phối hợp các kỹ thuật cận lâm sàng từng bước để xác định chính xác tổn thương cầu thận dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng và hình ảnh hình thái học vi thể. Kết quả đã áp dụng được đồng thời các kỹ thuật chẩn đoán mô bệnh học khác nhau (hiển vi quang học, hiển vi miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, hiển vi điện tử) cho mô thận. Từ đó đưa ra những đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân có tổn thương ống kẽ thận phối hợp tổn thương cầu thận trên vi thể.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn