Tình hình nhiễm và thành phần loài sán lá gan nhỏ tại một số điểm trong vùng lưu hành bệnh ở Nam Định và Ninh Bình
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Bệnh sán lá gan nhỏ ở Việt Nam phân bố ở nhiều nơi, có liên quan đến tập quán ăn gỏi cá; bệnh lưu hành nặng ở Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên. Mục tiêu: Đánh giá tình hình nhiễm sán lá gan trong cộng đồng dân cư vùng lưu hành bệnh tại Nam Định, Ninh Bình và tập quán ăn gỏi cá để đưa ra chiến lược phòng chống có hiệu quả; Xác định thành phần loài sán lá gan nhỏ ở địa phương này bằng hình thái học và sinh học phân tử hệ gen ty lạp thể. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kỹ thuật xét nghiệm phân Kato-Katz; xác định chỉ số nhiễm và cường độ nhiễm cho cộng đồng dân cư, không phân biệt tuổi, giới tại 4 điểm nghiên cứu. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) tại 3 điểm, mỗi điểm điều tra ngẫu nhiên 100 hộ gia đình với các thành viên trong hộ từ 6 tuổi trở lên. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ tại một số điểm trong vùng lưu hành bệnh tại Nam Định 31,1-37,3% và Ninh Bình là 22,5%. Tỷ lệ nhiễm ở nam cao hơn nữ (45,4-47,6% so với 10,9-26,1%). Tỷ lệ nhiễm cao nhất là nhóm tuổi từ 40-49 (51,9%). Tỷ lệ ăn gỏi cá là 35,9-80,4%. Loài sán lá gan nhỏ tại các điểm điều tra là Clonorchis sinensis. Kết luận: Tại các điểm điều tra trong vùng lưu hành bệnh sán lá gan tại Nam Định và Ninh Bình có tỷ lệ nhiễm cao, sán trưởng thành thu thập từ người tại các điểm điều tra là Clonorchis sinensis thuộc họ Opisthorchiidae, tương tự các điểm khác ở vùng này.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn