Bệnh lupus ban đỏ hệ thống tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh tổn thương mô bệnh học và đánh giá kết quả điều trị ban đầu
Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mô bệnh học và kết quả điều trị ban đầu bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.
Đối tượng và phương pháp
: nghiên cứu tiến cứu và hồi cứu mô tả phân tích 28 trẻ em có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo phân loại của Hội Thấp học Hoa Kỳ năm 1997 và có tổn thương thận.
Kết quả
: tuổi trung bình khởi phát bệnh là 10,53 tuổi, tỷ lệ nữ/nam là 8,3/1. Triệu chứng phổ biến là ban cách bướm (82,1%), nhạy cảm ánh sáng (82,1%), sốt kéo dài (71%) và viêm khớp (71,4%). Tổn thương thận thường gặp nhất là phù (96,4%), đái máu vi thể (71,4%). Bất thường xét nghiệm gồm thiếu máu (65%), giảm nồng độ bổ thể C3 và C4 (89,3% và 89,3%), kháng thể kháng nhân dương tính rất cao (96.4%). Tổn thương giải phẫu bệnh thường gặp nhất là nhóm III (51,8%), tiếp đến là nhóm IV, II và V (18,5%, 18,5% và 7,4%). Kết quả điều trị ban đầu cho thấy 93% và 87% bệnh nhân (BN) hồi phục hoàn toàn và một phần vào thời điểm 6 tháng và 1 năm.
Kết luận
: biểu hiện lâm sàng và giải phẫu bệnh trong nghiên cứu chúng tôi không khác so với các nghiên cứu về Lupus ban đỏ ở châu Á. Kết quả điều trị ban đầu rất khả quan và đáng khích lệ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn