Ảnh hưởng của chế phẩm nấm VH1 đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng chất imperatorin của cây bạch chỉ ( Angelica dahurica Benth. et Hook.f.)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn