Đánh giá kết quả cắt lách điều trị ban xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính chưa rõ căn nguyên
Tóm tắt
Nghiên cứu 75 BN ban xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính không rõ căn nguyên, điều trị bằng cắt lách. Kết luận: lui bệnh hoàn toàn ngay khi ra viện 88% trong đó cắt lách kế hoạch 89,5%, cắt lách cấp cứu 75%. Lui bệnh hoàn toàn lâu dài 82,7%. Chỉ định cần có đủ các điều kiện: phải chẩn đoán xác định xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính không rõ căn nguyên. Đã điều trị nội khoa nhưng chỉ lui bệnh tạm thời, lâm sàng ổn định, hoặc không lui bệnh mà gây ra xuất huyết đe dọa tính mạng, tuổi từ 16–45. Sau cắt lách theo dõi biến động số lượng tiểu cầu máu ngoại vi để điều trị tiếp; khi số lượng tiểu cầu máu ngoại vi phục hồi chậm từ 50-100.10 mũ 9/lít dùng corticoid liều trung bình, dưới 50.10 mũ 9/lít dùng corticoid liều cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn