Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung
Tóm tắt
Can thiệp lâm sàng và tiến cứu 68 BN mất răng loại Kennedy I và II (KI và KII) bao gồm cả các biến thể. Kết luận: BN tuổi ≥45 chiếm 91,17%. Nguyên nhân mất răng là các bệnh lý sâu răng (tuổi trẻ), bệnh viêm quanh răng (tuổi cao). 64,71% BN làm hàm khung sau khi mất răng đầu tiên >5 năm. BN mất răng loại KII 69,23%, loại KI 30,77%. 73% BN mất từ 3-6 răng trên 1 hàm. 55,56% răng trụ gần khoảng mất răng không có răng giới hạn bị viêm quanh răng. 82,69% BN nhai tốt khi mang hàm khung (HK). HK lên răng bằng càng nhai, nhai tốt hơn HK lên bằng càng cắn. 90% HK có thẩm mỹ tốt. 92,65% BN thích nghi với HK trong 2 tuần, 95,59% hài lòng với HK. Kết quả sau 2 năm 71,16% tốt. Trên 88% răng trụ không bị ảnh hưởng bất lợi vùng quanh răng và tổ chức cứng khi mang HK 2 năm. Niêm mạc sống hàm không bị loét. Hiện tượng tiêu xương sống hàm vùng mất răng là không thể tránh khỏi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn