Đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị tích cực để hạn chế các yếu tố nguy cơ đối với bệnh lý mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện
Tóm tắt
Nghiên cứu 338 BN đái tháo đường (ĐTĐ) typ 2 mới phát hiện <6 tháng, tuổi 30-69, điều trị (ĐT) ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và khoa nội tiết ĐTĐ Bệnh viện Bạch Mai, từ 2/2002-10/2004, BN chia làm 2 nhóm (nhóm 1: 238 BN tuân thủ ĐT, nhóm 2: 100 BN không tuân thủ ĐT). Kết luận: phương pháp ĐT tích cực với kiểm soát chặt glucose máu và các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu giúp cải thiện rõ rệt glucose máu lúc đói, glucose máu sau ăn 2h, HbA1c, huyết áp, cholesterol TP, TG, HDL-C và microalbumin niệu so với trước ĐT và so với nhóm 2 một cách có ý nghĩa. Nhóm 1 có cải thiện chức năng nội mạch mạch máu, tốt hơn nhóm 2 mặc dù chưa thấy có thay đổi có ý nghĩa độ dày lớp nội trung mạc mạch máu ở cả 2 nhóm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn