Chẩn đoán và điều trị trẻ chậm phát triển tâm thần nhẹ
Tóm tắt
Nghiên cứu 75 trẻ từ 7–15 tuổi, chậm phát triển tâm thần nhẹ (CPTTTN); chia làm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu 40 trẻ được giáo dục đặc biệt, nhóm chứng 35 trẻ. Kết quả: thông báo đặc điểm lâm sàng và các phương pháp sử dụng trắc nghiệm đánh giá trí tuệ để chẩn đoán CPTTTN. Kết quả của biện pháp giáo dục đặc biệt làm cho trẻ tiến bộ rõ rệt trên cả 4 nhóm kỹ năng tự lực, giao tiếp, xã hội và nghề nghiệp. Có tiến bộ hơn so với nhóm chứng ở nhiều kỹ năng như ngôn ngữ, đọc, viết, ăn uống, sạch sẽ, sức khoẻ, mua bán thủ công, công việc hàng ngày… Riêng kỹ năng giải quyết tài chính và sử dụng thời gian rảnh rỗi không thấy sự khác biệt giữa 2 nhóm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn